Gemeente voor mensen

Steden zijn plekken, zijn ruimte(s) voor mensen. Je geeft vorm aan het leven ter plaatse. De politiek moet zich daarbij aansluiten. Door het nieuwe kabinet moeten de randvoorwaarden worden verbeterd zodat de steden leefbaar, crisisbestendig, innovatief en modern kunnen blijven. Steden staan ​​voor enorme uitdagingen: de coronapandemie en het transformatieproces in stadscentra en buurten, klimaatbescherming en de mobiliteit van de toekomst. En last but not least, het gebrek aan betaalbare woonruimte, waardoor de samenhang van de stedelijke samenleving in twijfel kan worden getrokken. De verwachtingen van gemeentes aan het nieuwe kabinet moeten daarom hoog zijn (of dat niet te veel gevraagd is van het net voorgestelde kabinet is een andere vraag). Met elkaar moeten volgende punten aangepakt worden:

Meer consequent voor betaalbare huisvesting zorgen.

Versterken van klimaatbescherming en klimaatadaptatie.

Mobiliteit duurzaam vormgeven.

Creëer een moderne, burgergerichte administratie.

Immigratie van arbeid essentieel in sociale beroepen.

Integratie financieel veilig stellen.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *